Meetup: Ervaringen met Oracle Database Migraties naar de cloud

Oorspronkelijk zou deze Meetup plaatshebben op 18 maart. De Meetup is verplaatst naar 11 mei 2021!

Presentatie door team van The DOC.

Van on-premiss naar de Oracle cloud.

–  Achtergronden cases; gebruikte en te gebruiken DB versies

–  Transitie naar de Cloud (met o.a. infrastructuur-aspecten)

–  Migratie naar Database 19/20

Inloggegevens voor de Zoom meeting worden voor aanvang van de Meetup per e-mail naar de ingeschreven deelnemers gezonden.

Meetup: Experiences with Oracle Database Migrations to the Cloud (Moved to April!)

Meetup: Experiences with Oracle Database Migrations to the cloud</strong>

Originally this Meetup was supposed to take place on March 18th. The Meetup will be postponed to a date yet to be determined in April. More information about this will follow as soon as possible.

Presentation by the DOC team.

From on-premiss to the Oracle cloud.

– Backgrounds cases; used and to be used DB versions

– Transition to the Cloud (including infrastructure aspects)

– Migration to Database 19/20

Login details for the Zoom meeting will be sent by e-mail to the registered participants before the start of the Meetup.